زینو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. زینو

مدل ZINO

  • وزن دستکش 47 گرم
  • مناسب جهت انواع کار های ساختمانی از قبیل آرماتوربندی ، حمل مصالح و…
  • مناسب جهت فعالیت های کشاورزی و باغبانی
  • مناسب جهت انواع مشاغل از قبیل تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی و…
فهرست