مشخصات فنی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مشخصات فنی

تعداد دستکش خروجی به ازای هر کیلو مواد ، بر اساس ضخامت فیلم خشک

15-11 جفت

استفاده از پرایمر

نیاز ندارد

زمان خشک شدن نهایی در دمای 25 درجه سانتیگراد به صورت هوا خشک

4 ساعت

زمان مورد نیاز برای خشک شدن داخل دستگاه

55 – 45 دقیقه

قابلیت تسریع در خشک شدن

توسط جریان هوای گرم

دمای کوره پخت برای انواع دستگاه ها

80 – 70 درجه سانتی گراد

 حداقل ضخامت برای فیلم تر

1 میلی متر

 حداقل ضخامت فیلم خشک

500 میکرون

تعداد دفعات با قابلیت اعمال پوشش

2 الی 3 دفعه

انعطاف پذیری فیلم خشک

خوب

قابلیت رقیق شدن

با متانول

قابلیت افزایش غلظت

با کربنات کلسیم

زمان انبار داری

بیش از 4 سال

فهرست