المواصفات الفنية

  1. الرئيسية
  2. chevron_right
  3. المواصفات الفنية

تعداد دستکش خروجی به ازای هر کیلو مواد ، بر اساس ضخامت فیلم خشک

استفاده از پرایمر

 زمان خشک شدن نهایی در دمای 25 درجه سانتیگراد به صورت هوا خشک

زمان مورد نیاز برای خشک شدن داخل دستگاه

قابلیت تسریع در خشک شدن

دمای کوره پخت برای انواع دستگاه ها

 حداقل ضخامت برای فیلم تر

 حداقل ضخامت فیلم خشک

 تعداد دفعات با قابلیت اعمال پوشش

انعطاف پذیری فیلم خشک

قابلیت رقیق شدن

قابلیت افزایش غلظت

زمان انبار داری

15-11 جفت

نیاز ندارد

4 ساعت

55 – 45 دقیقه

توسط جریان هوای گرم

80 – 70 درجه سانتی گراد

1 میلی متر

500 میکرون

2 الی 3 دفعه

خوب

با متانول

با کربنات کلسیم

بیش از 4 سال

القائمة