المواصفات الظاهریة

  1. الرئيسية
  2. chevron_right
  3. المواصفات الظاهریة

مشخصات ظاهری

رنگ ظاهری

PH تقریبی

درصد جامد

انبارداری

بسته بندی

آبی یا سبز کمرنگ ( بدون رنگدانه )

4.5

65 درصد

در دمای 10 تا 35 درجه قابلیت انبارداری در ظروف دربسته تا چندین سال

متناسب نیاز مشتری در بشکه های 60 ، 100 ، 220 لیتری

القائمة